Kotimetsät kutsuvat sinua

Tervetuloa kotimetsäpalveluun.
Luonnon merkitys on monella tavalla mitattua ja myönteiseksi todettua. Eri tutkimuksissa on kiistatta todennettu luonnossa oleilun vaikuttavan ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen kohentavasti. Helsinkiläisillä on erityisen merkitykselliset kaupunkimetsät, suuri osa Helsingin metsistä on vanhaa ja säilyttämisen arvoista. Kaupunkirakenteeseen kuuluvat paitsi rakennettu ympäristö, myös meitä lähellä olevat kotimetsämme.

Kutsumme nyt Helsinkiläisiä mukaan tutustumaan kotimetsiimme. Polkuverkostoa ei tarvitse ”rakentaa” metsiimme, se on jo olemassa. Lähimetsissämme on polkujen verkosto jota kulkemalla voi aistia uutta ja kokea metsien terveysvaikutukset.

Kotimetsäverkosto rakentuu myös nettiin, verkkoympäristöön. Tavoitteenamme on luoda Helsingin 50 arvometsästä jokaisesta oma kotimetsäsivu verkkopalveluumme, jakaa metsistä tärkeää tietoa ja saada asukkaamme tutustumaan paitsi omiin kotimetsiinsä myös laajemmin Helsingin upeisiin kotimetsiin.

Miten päästä mukaan?
Kotimetsäverkostoon voi ilmoittaa metsän kuka tahansa. Ilmoittaminen tapahtuu lomakkeen kautta. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys hyväksyy ilmoitetun metsän ja lisää sen palveluun.
Ilmoita metsä tämän lomakkeen kautta.
Annamme kannustuslahjaksi viidelle ensimmäiselle kotimetsän ilmoittaneelle linnunpöntön sekä ohjeet sen sijoittamiseen.

 

Tällä hetkellä palvelussa on kymmenen kotimetsää.
(klikkaa ja tutustu)

Kumpulan kotimetsä

Hallainvuoren kotimetsä

Oulunkylän ja Koskelan kotimetsä

Jollaksen, Tonttuvuoren, Itäniityn kotimetsä

Pohjanveden kotimetsä

Maunulan kotimetsä

Pajamäen metsä (Talin pohjoinen metsäalue)

Vanha Puustellinmetsä

Louhenpuisto, Käpylä

Uutelan kotimetsä

Metsät

Helsinki omistaa yli 10 000 hehtaaria metsiä, joista noin 5000 hehtaaria kaupungin rajojen sisäpuolella. Loput kaupungin metsistä sijaitsevat Espoon, Hangon, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Sipoon, Vantaan ja Vihdin kunnissa. Pieniä aloja Helsingin metsää on myös Hyvinkään, Nurmijärven ja Porvoon alueilla.

Helsingin metsät ovat säilyneet yllättävän monimuotoisina. Kiitos tästä kuuluu aikaisempien vuosikymmenien vähemmän intensiiviselle käsittelylle. Metsienhoidon tarkoitus ei ole ollut pitkään aikaan tuottaa taloudellista voittoa, vaan tarjota ekosysteemipalveluja, kuten virkistyskäyttömahdollisuuksia sekä melu- ja näkösuojaa.

Helsingin metsät ovat pääosin kehitysluokaltaan varttuneita tai sitä vanhempia. Kaupungin omistamien metsien puusto on usein ilahduttavan monilajista ja sisältää samalla kuviolla myös eri-ikäistä puustoa. Metsistä löytyy myös puustoltaan luonnontilaisia ja luonnontilaisen kaltaisia kallio-, kangas- ja lehtometsiä. Kaupungin metsissä harjoitetun luonnonhoidon ja huonokuntoisten puiden poiston takia metsissä on useimmiten vielä niukasti lahopuuta, mikä vähentää olennaisesti niiden monimuotoisuutta. Jos metsät saavat olla rauhassa hakkuilta ja lahopuut saavat jäädä metsiin luontoarvot lisääntyvät entisestään.

Helsy haluaa parempaa metsien hoitokulttuuria ja luonnoltaan monipuolisempia metsiä

Tavoitteena valtaosassa kaupungin metsistä on hallittu luonnontila, joka parantaa metsin ekologista laatua ja tuottaa runsaspuustoisia metsiä, jotka ovat tutkimustenkin mukaan virkistykselle arvokkaimpia. Hallittu luonnontila tarkoittaa sitä, että metsä jätetään hoidon ulkopuolelle kehittymään luontaisesti, ellei toimenpiteistä ole selkeää hyötyä virkistyskäytölle, reittien toimivuudelle, luonnolle tai ihmisten turvallisuudelle. Hallitusti luonnontilainen metsä on elinvoimainen, turvallinen, maisemallisesti kaunis, sopiva opetustila ympäristökasvatukselle tai liikuntatunnille sekä selviytyy parhaiten ilmastonmuutoksessa, katso miltä se näyttää. Hallittu luonnontila tulee myös kaupungille halvemmaksi kuin laajamittainen hoito.

Puistot ja avoimet niittyalueet tarvitsevat hoitoa, eivät metsät. Kaupunkioloissa tarpeen ovat kuitenkin roskien siivoaminen, vieraslajien poisto, yksittäisten vaarallisten puiden kaato sekä joissain tapauksissa tiheiköiden harventaminen – laajoja uudistushakkuita ei tarvita.

Lue täältä Helsingin kaupungin metsäohjelmasta.
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/luonto-ja-viheralueet/hoito/metsien/