Hallainvuoren kotimetsä

Hallainvuoren alue jakautuu kahteen luonteeltaan hyvin erilaiseen osaan: Hallainvuoren
metsäselänteeseen sekä itäosan asuinalueeseen Hallainvuorentien varressa. Metsäinen
kallioselänne rajaa lännessä vahvasti Viikin avointa peltoaukeaa sekä Viikinojan puistoa ja toimii
keskeisenä osana Viikistä Kivikon suuntaan ulottuvaa ”vihersormea”.

METSÄISET ALUEET
Hallainvuoren metsä on Myllypuron alueen laajin yhtenäinen metsäalue, joka on aktiivisessa
virkistyskäytössä. Ulkoilureittien varrella hoidon tavoitteena on turvallisuuden ja viihtyisyyden
ylläpitäminen pienpuuston hoidolla ja yksittäispuiden poistolla. Näkymiä raiteilta ylläpidetään
harvennuksin.
ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET
Hallainvuoren metsäalueella on runsaasti sekä luonnon- että kulttuuriperinnön arvoja
maisemallisten arvojen lisäksi. Arvoalueet jätetään aktiivisen hoidon ulkopuolelle.
SUOJELUKOHTEET
Viikintien pähkinäpensaslehto alueen lounaiskulmassa on luonnonsuojelulain mukainen suojeltu
luontotyyppi. Suojelualue jätetään luonnonhoidon toimenpiteiden ulkopuolelle.

Mistä aloittaa?
Hyvä aloituspiste on Viikinkaaren päästä. Bussit 506 ja 57. Viimeinen pysäkki Latokaaressa. Metsäalue alkaa pysäkin vierestä ja nousu ylös hallainvuoren metsäalueelle on helposti löydettävissä.