HELSYN YMPÄRISTÖOHJELMA

 

Ympäristöohjelman tarkoitus

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen säännöissä sanotaan, että yhdistyksen tarkoituksena on
edistää monimuotoisen luonnon ja elinkelpoisen ympäristön hoitoa ja varjelua (2 §). Yhdistyksen
jäsenistöön kuuluu vuonna 2010 noin 4300 henkilöä. Yhdistyksen aktiivijäsenistö muodostuu
hallituksen jäsenten lisäksi erilaisten toimintaryhmien kuten maankäyttö- ja luonnonsuojeluryhmän
ja luontopolkuryhmän jäsenistä sekä vapaaehtoisista perusjäsenistä. Ympäristöohjelman
tarkoituksena on edistää ympäristövastuullisuutta kaikessa yhdistyksen toiminnassa ja jäsenistössä.
Yhdistys sitoutuu noudattamaan ympäristöohjelmassaan mainittuja periaatteita.

Yhdistyksen toiminta ja kulutus

Hallitus kokoontuu kerran kuussa. Hallituksen jäsenille lähetetään kokouskutsu sähköpostitse ja
yhdistys pyrkii välttämään turhaa materian- ja energiankulutusta kokousten järjestelyissä. Yhdistys
järjestää keskustelu- ja valistustilaisuuksia ym. sekä retkiä ja tapahtumia luonto- ja
ympäristötietouden levittämiseksi. Talkoopäivinä yhdistys tarjoaa hallinnoimallaan Torpalla
osallistujille aterian. Yhdistys julkaisee paperista jäsenlehteä kerran vuodessa ja muita
painotuotteita harvemmin. Yhdistys järjestää kaksi kertaa vuodessa sääntömääräisen
vuosikokouksen, jolloin koko jäsenistö kutsutaan koolle. Kokouksissa on tarjoilua ja osallistujille
jaetaan mahdollisia esitteitä.

Periaatteet

Yhdistys sitoutuu noudattamaan seuraavia tavoitteita kaikessa toiminnassaan:
Periaate 1. Yhdistys pyrkii vähentämään paperin kulutusta ja roskien tuottamista. Yhdistys ei esim.
käytä kertakäyttöastioita eikä etenkään muovivalmisteisia tuotteita järjestämissään kokouksissa ja
tilaisuuksissa.

Periaate 2. Yhdistyksen jäseniä kannustetaan joukkoliikenteen sekä omien lihasten käyttöön
yksityisautoilun sijaan. Yhdistys tukee kevyen- ja joukkoliikenteen kehittämistä.

Periaate 3. Yhdistys suosii ympäristömerkittyjä ja luomutuotteita sekä kotimaisten kauden
vihannesten ja hedelmien käyttöä ja pienentää näin käyttämänsä ruoan hiilijalanjälkeä. Yhdistys on
valmis maksamaan näistä tuotteista tavallisia tuotteita korkeamman hinnan.

Periaate 4. Yhdistys pyrkii vähentämään energian kulutusta ja suosii ympäristösertifioitua
sähköntuotantoa, kuten SLL:n sertifioimaa Ekoenergiaa.