Kumpulan kotimetsä

Kumpulan metsäalueilla on karuja kalliometsiä ja avokallioita, mutta rehevämpiäkin metsiä löytyy laaksoalueilta ja niiden reunamilta. Alueella on myös jalopuuvaltaisia metsiköitä. Osa metsistä on luokiteltu
METSO-kohteiksi.

Kumpulan metsä-alue kulkee kätilöopistolta Koskelaan, sitä on kutsuttu pieneksi keskuspuistoksi koska se on varsin yhtenäinen. Metsä on ollut useita kertoja vaarassa mutta se on pystytty suojelemaan edelleen asukkaiden ja ympäristöjärjestöjen aktiivisuuden vuoksi.

Kumpulan metsät ovat erittäin arvokasta ja suojeltua liito-oravan asuinaluetta. Metsässä on useita pesäpuita ja liito-oravan jätöksiä voi havaita vanhempien haapojen ja kuusien juurilla lopputalvella.
Metsässä pesii haukkapariskunta ja voit bongata kumpulan metsistä käpytikkoja, pikkutikkoja, laajan lajiston pikkulintuja ja myös lehtopöllön on kuultu huhuilevan täällä.

Mistä aloittaa?
Kumpulan liito-oravametsään pääsee helposti. Hyvä aloituspiste on Kalervonkadulla, Kumpulan koulupuutarhan lähellä. Mikäli tulee pohjoisen suunnasta voi reitin aloittaa Kumpulanpuistosta, Kymintieltä.