Oulunkylän ja Koskelan kotimetsä

Koskelan metsäalue (Pikkukosken puistometsä) on alueen laajin metsäalue, joka liittyy osaksi Vantaanjoen varren
laajempiin metsälalueisiin ja joen vartta seuraavaa ekologista yhteyttä. Metsäalue on suurimmaksi osaksi
luokiteltu Metso-kohteeksi sisältäen niin karuja kalliometsiä kuin rehevää rinnelehtoa.

Koskelan kallioilta avautuvat upeat näkymät Helsingin ylle. Metsä on hyvin luonnontilainen ja eri-ikäinen puusto hyvin kaunis.

Mistä aloittaa?`Hyvä aloituspiste on Vesilaitoksen rakennusten takana kulkevalta metsätieltä. Nousu Koskelan kallioille tapahtuu helpoiten Koskelan kautta, myös Oulunkylän puutaloasutusten kautta kulku on helppoa.