Pajamäen metsä (Talin pohjoinen metsä)

Pajamäen metsä on vanha ja monimuotoisuutensa vuoksi arvokas sekametsä. Se sisältää useita eri luontotyyppejä kuten koivu- ja vaahteralehdot, kalliokedon ja kangasmetsän. Metsä kätkee sisäänsä kaksi lähdettä, paljon lahopuuta ja lahottajasieniä. Vanhoista puista vanhimmat ovat yli 250-vuotiaita. Myös eläimiä on paljon:  metsä on muun muassa liito-oravan, ketun, metsäkauriin, jäniksen, kanahaukan ja lukuisten pikkulintujen koti.

Keskellä Pajamäen metsää sijaitsee Patterimäen muinaismuistolailla suojeltu linnoitus, joka on yksi parhaiten säilyneistä ensimmäisen maailmansodan aikaisista linnoituksista. Patterimäki on Helsingin kaupungin luontotietojärjestelmän mukaan Arvoluokka 1:n mukainen kasvillisuuskohde. Sen laelle on suunnitteilla luonnonsuojelualue.

Pajamäen metsällä onkin merkittävää luonto- ja kulttuuriarvoa. Se on myös Pajamäen ja lähialueiden asukkaille tärkeä hyvinvoinnin lähde. Tällä hetkellä metsää uhkaavat kuitenkin kaupungin suuret rakennushankkeet: Raide-Jokeri ja sen äärelle suunniteltu uusi asuinrakentaminen. Helsingin luonnonsuojeluyhdistykselle kiitokset viimeaikaisesta tuesta kamppailusta Raide-Jokerin linjausta vastaan Pajamäen länsipuoleisessa liito-oravametsässä.

Kotimetsä-hankkeella haluamme paitsi kertoa upeasta metsästämme, myös muistuttaa kaikkia kaupunkilaisia kaupunkiluonnon merkityksestä.