Pajamäen metsä (Talin pohjoinen metsä)

“Kuljimme metsässä kesäkuun alun vehreydessä. Päivällä tuli sadekuuroja ja ilma oli uskomattoman raikas. Vaikka ulkoilutie oli pari metriä leveä, lehtipuut kaartuivat tien ylle ja tunsi todella olevansa metsässä. Suosittelenkin katsomaan välillä ylös ja ihmettelemään oksistoa pään yläpuolella.” -Sini

Pajamäen kerrostaloja ympäröivät metsäalueet sijaitsevat aivan läntisessä Helsingissä Pitäjänmäen teollisuusalueen ja Talin golfkentän välissä. Metsien ohella alue tunnetaan Patterinmäestä, jossa on ensimmäisen ja toisen maailmansodan aikaisia linnoitteita sekä Ursan perustaman aurinkokuntamallin aurinko lähimpine planeettoineen. Alueen arvometsät kattavat 17 hehtaarin laajuisen alueen. 

Koko nykyinen Pajamäen alue kuului Talin kartanon omistukseen. Pajamäen metsät ovat lehtoa ja lehtomaista kangasta. Talissa 1900-luvulla sijainneen kaatopaikan ja sieltä levinneiden hajujen vuoksi alue on saanut pitkään elää omaa elämäänsä. Osa metsän puista on yli 100 vuotta vanhoja, ja joukossa on myös jalopuita, kuten tammia. Runsas lahopuuston määrä lisää monimuotoisuutta ja Pitäjänmäen lähteikkö edelleen monipuolistaa elinympäristöjä. 

Esimerkkireitti alkaa Pajamäen keskeltä, josta löytyy mm. ruokakauppa ja apteekki. Retken voi hyvin aloittaa myös muualta reitin varrelta. Kaupalta lähdetään kulkemaan kävelytietä kohti etelää, kunnes päädytään golfkentän reunaan ja suunnataan oikealle. Reitin varrelta löytyy vanhoja tammia, lähteikkö ja liito-oravan kolopuita. Ulkoilutietä jatketaan suoraan, kunnes päädytään linnoitteista kertovalle taululle. Taulun ohi pääsee mukavasti mäen päälle ihailemaan laajaa kallioaluetta, linnoitteita, ketokasveja ja aurinkokuntamallia. Kallio on mukava paikka evästelyyn retken päätteeksi. Reitin pituus on noin 2 km. Kalliolta pääsee polkuja pitkin helposti takaisin lähtöpisteeseen tai Pitäjänmäentien varren bussipysäkeille. Vältäthän kasvillisuuden tallaamista ja pysyt valmiilla poluilla.

Patterinmäen alue on yksi Helsingin parhaiten säilyneistä maalinnoitusketjun suurista kallioista. Se on osa Pitäjänmäen tukikohtaa XXXV ensimmäisen maailmansodan ajalta. Alueella on myös vuonna 1940 rakennettu ilmatorjuntapatteri. Patterinmäki onkin valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Kulttuuriarvonsa ohella Patterinmäen luonto on erityisen arvokasta. Se on määritetty Arvoluokan 1 kasvillisuuskohteeksi Helsingissä, sillä alueella kasvaa useita uhanalaisia ja silmälläpidettäviä ketokasveja. Alue tullaan suojelemaan lähitulevaisuudessa. 

Reitti kulkee pääosin leveää ulkoiluväylää, jota on helppo kulkea pyörän tai rattaidenkin kanssa. Pajamäen ympäri kulkeva reitti on myös melko tasaista, mutta Patterinmäelle on kivuttava ylämäkeen.

Pajamäen metsät ovat saaneet vuoden 2020 aikana mediassakin huomiota Raide-Jokerin rakennustöiden vuoksi. Raide-Jokerin tieltä aiotaan hakata osa Pajamäen pohjoisosien metsistä, joissa myös liito-orava viihtyy. Lisäksi alueelle itäosiin suunnitellaan kerrostalojen rakentamista. Helsykin on puolustanut Pajamäen metsiä. Voit lukea Helsyn blogista tarkempia näkemyksiämme aiheesta täältä ja täältä

Bongaa ainakin nämä: 

  • Alue on liito-oravan ydinaluetta eli liito-orava pesii metsissä. Nisäkkäistä voi bongata myös mm. pohjanlepakon, ketun ja metsäkauriin.
  • Talin alue on lintubongareiden suosiossa ja viimeisimmässä seurannassa alueella havaittiin yli 160 lajia ja pesiviä lajejakin on yli 60. Lue lisää: https://talinluontoikkuna.fi/
  • Kasveja kannattaa bongata erityisesti Patterinmäeltä. Siellä kasvavat ahokissankäpälä, liuskaraunioinen ja ketotädyke sekä muut ketokasvit. 
  • Patterinmäen linnoitteet ja upeat kallioalueet
  • Ursan aurinkokuntamallin Aurinko, Merkurius, Venus, Maa ja Mars sijaitsevat Pajamäen ympäristössä

Kulkuyhteydet: HSL-pysäkki H1599 sekä Pajamäen kaupunkipyöräasema sijaitsevat lähimpänä reitin lähtöpistettä. Pitäjänmäentien varren pysäkiltä H1522 voi  kävellä pari sataa metriä ulkoiluteitä pitkin reitin varrelle. Pitäjänmäen juna-asema sijaitsee 400 metrin päässä reitistä ja Patterinmäestä. Pajamäessä on pysäköintimahdollisuuksia katujen varsilla. Katso kulkuyhteydet tarkemmin https://reittiopas.hsl.fi/.

Esimerkkireitin pituus on 2 kilometria. Voit avata kartan myös tästä.

Teksti: Sini Vuorinen

Kuvat: Sanna Ahokas, Sini Vuorinen

Lähteet ja lisätietoa:
Ursan aurinkokuntamalli. https://www.ursa.fi/aurinkokuntamalli.html 22.8.2020
Patterinmäen linnoitteet 
https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1000013916 ja
https://www.hel.fi/hel2/ksv/liitteet/2014_kaava/Ensimmaisen_maailmansodan_linnoitusvyohyke.pdf 15.8.2020
Patterinmäen kasvillisuus. https://kartta.hel.fi/ltj/feature-report/182617/ 15.8.2020
Patterinmäen arvoluokitus. https://kartta.hel.fi/ltj/feature-report/523/ 15.8.2020
Pajamäen liito-orava-alueet. https://kartta.hel.fi/ltj/feature-report/194642/ 15.8.2020