Pohjanvedenpuisto

Pohjavedenpuisto Vuosaaren Kallahdessa on luonnonvarainen vanha metsä ja kallioharjanne Kallvikinniemen pohjoispuolella. Jyrkänteisten kallioiden korkein kohta on 29 metriä nykyisen merenpinnan yläpuolella; kalliot ovat alkaneet nousta Litorina-merestä saareksi seitsemäntuhatta vuotta sitten. Kallio on Vuosaaren pohjavesialuetta, joka jatkuu kallion itäpuolella Kallahden asuinalueella ja koillispuolella Keski-Vuosaaressa. Puiston alue on ollut Rassbölen ja Norsön kartanoiden raja-alueita, pellonreunoja ja takamaita, joissa metsä kaikkine asukkaineen on saanut elää rauhassa. Nyt Pohjavedenpuistoa uhkaa rakentaminen, jota Helsinki suunnittelee Meri-Rastilan uudessa asemakaavassa: puiston alueelle metsään ja kallioille suunnitellaan jopa yli kolmenkymmenen korkean kerrostalon, kolmen neljän uuden autokadun, kahden suuren parkkitalon ja suurpäiväkodin rakentamista. Pohjavedenpuiston 7,7 hehtaarin alasta suunnitellaan rakennettavaksi 60 % eli lähes kaksi kolmasosaa.

Pohjavedenpuiston naapuruston asukkaat Meri-Rastilassa ja Kallahdessa tuntevat puiston suuren luonto- ja virkistysarvon tiiviin asuinalueen keskellä. Helsingin, Vuosaaren ja Meri-Rastilan uusillekin asukkaille on turvattava riittävät virkistys- ja luontoalueet arkireiteillä, kodin lähellä. Luonnonvaraisesti uudistunutta järeäpuustoista vanhaa metsää ei ole varaa päästää häviämään. Tulivuoren tuhkasta 1900 miljoonaa vuotta sitten puristunutta mustakivistä kalliota ei tule louhia sepeliksi vain kymmeniä vuosia kestävien betonirakennelmien tieltä. Haluamme pitää luonnonvaraisen Pohjavedenpuiston ja metsäisen Ullaksenpuiston viherkäytävänä Uutelasta, Kallvikinniemen luonnonsuojelualueilta ja Natura 2000 -alueelta ja Ramsinniemeltä Mustavuoreen ja Sipoonkorpeen. Haluamme Pohjavedenpuiston osaksi Helsingin kansallista kaupunkipuistoa ja ekologista metsäverkostoa.
(Teksti: Helena Saarikoski, https://partuuna.fi/pohjavedenpuisto/)

Allekirjoita adressi Pohjavedenpuiston ja Ullaksenpuiston suojelemiseksi rakentamiselta.