Pohjavedenpuisto

”Nousen aurinkoisena loppukesän päivänä Pohjavedenpuistoon sen pohjoispuolelta, aluetta sivuavalta kävelytieltä, ja saavun metsään: on sammaleista kalliota, mustikanvarpuja, kalliokieloa, saniaisia ja kanervaa. Kangasmainen maa jalkojen alla on pehmeän joustavaa. Kaatuneen puunrungon alta pilkistää sieniä. Haistan metsän tuoksun ja vedän sitä henkeen. Havahdun korviini kantautuvaan nakutukseen; tuollahan on tikka korkealla kuusessa. Jään ihastuneena seuraamaan sen lounastelua.”

Lähestulkoon luonnontilainen kalliometsäalue Pohjavedenpuisto sijaitsee Meri-Rastilan ja Kallahden rajamailla, pohjois-eteläsuunnassa Vuotien ja Meri-Rastilan tien välissä. Rastilan metroasema on lähellä eikä Vuosaareenkaan ole pitkä matka. Vajaan kahdeksan hehtaarin kokoisella alueella on hiekkapohjaista kävelytietä ja metsään on muodostunut eri levyisten polkujen verkosto.

Pohjavedenpuisto on maisemallisesti vaihteleva ja vaikuttava. Sitä halkoo hieno kalliovyöhyke jyrkänteineen. Sammaloituneita ja jäkälöityneitä kiviä on paljon. Kalliot suorastaan kutsuvat istahtamaan ja nauttimaan retkieväistä, jos sellaiset on pakannut mukaansa. Paikoin on syytä olla tarkkana mihin astuu: korkeuserot, kallionhalkeamat, kivet ja puiden juuret vaikuttavat kävelyyn. Kaupungissa on tärkeää olla myös tällaista luonnonmukaista ympäristöä. Jalkalihakset saavat tässä maastossa harjoitusta.

Metsä vaihtelee kangasmaisesta lehtomaiseen. Täällä kasvaa paljon mäntyjä, myös muun muassa kuusia, koivuja ja pihlajia. Kelottuneita runkojakin on joukossa ja maassa lahopuita. Ryhmä katajia seisoo ryhdikkäänä. Männynrunko on kasvanut kallion laella kaareksi. Kanerva värittää vienosti maisemaa, jossain näkyy keltaista kukkivaa. Silmiin osuu myös puolukanvarpuja, metsämansikan lehtiä ja maksaruohoa, toisaalla saniaismatto peittää maata. Mitä pidemmälle alueella etenee sitä vähemmän kuuluu liikenteen huminaa. Kallion korkeimmalla kohdalla näkee meren kimmellyksen puiden lomasta.

Pohjavedenpuisto kuuluu metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSOn kriteerit täyttäviin kalliometsiin. Sen länsireunasta on havainto maassamme äärimmäisen harvinaisesta olkikerikäävästä, jota on löydetty vain kahdesti Suomessa. Vuonna 2020 tehdyssä Vuosaaren alueen lahokaviosammalselvityksessä sammaleen itiöpesäkkeitä sekä itujyväsryhmiä havaittiin Pohjavedenpuistossa. Se on myös monen muun eliön koti, ja lisäksi pohjavesialuetta.

Lähiseutujen ihmisille puisto on arvokasta lähiluontoa, tärkeä virkistäytymispaikka sekä hyvinvoinnin ja terveyden tuki, minkä asukkaat ovat kyselyissä ja kuulemisissa tuoneet selkeästi esiin. Onkin mahdotonta ymmärtää alueen ”kokonaisvaltaista uudistusta”, joka mahdollistaisi rakentamisen muun muassa Pohjavedenpuistoon. Tänne eivät betoni tai asfaltti kuulu.

Pohjavedenpuiston eteläpuolelta kannattaa jatkaa kivenheiton päähän Kallahdenharjun luonnonsuojelualueelle ja Ullaksenpuistoon. Lähettyvillä on myös Kallahden uimaranta. Jos intoa riittää, lisää elämyksiä on koettavissa Kallahdenharjusta eteenpäin työntyvässä Kallahdenniemessä ja sen luonnonsuojelualueella.

Lähimmät kulkuyhteydet:

  • Kaupunkipyöräasemat: Kaivonkatsojanpuisto ja Halkaisijantie.
  • Metroasema: Rastila.
  • Bussipysäkit: Venemestarintie (H4609/4610) ja Kallvikinniemi (H4563/4564).
  • HSL Reittiopas https://www.hsl.fi/, määränpää: Pohjavedenpuisto, Kallahti, Helsinki.

Julkaistu: 6.9.2021.

Teksti ja kuvat: Aki Eerikäinen

Allekirjoita adressi Pohjavedenpuiston ja Ullaksenpuiston suojelemiseksi rakentamiselta!

Lähteet ja tausta-aineistot:
Helsingin luonnonsuojeluyhdistys | Kannanotto Meri-Rastilan itäosan asemakaavan muutosehdotuksesta 10.5.2021:
https://www.sll.fi/helsinki/2021/05/10/kannanotto-meri-rastilan-itaosan-asemakaavan-muutosehdotuksesta/
Helsingin luonnonsuojeluyhdistys | Muistutus Meri-Rastilan itäosan asemakaavaehdotuksesta 10.11.2020:
https://www.sll.fi/helsinki/2020/11/10/muistutus-meri-rastilan-itaosan-asemakaavaehdotuksesta/
Pelastakaa edes Pohjavedenpuisto -kannanotto, Vuosaari-lehti 4/2020 29.1.2020:
https://vuosaarilehti.fi/2020/01/29/pelastakaa-edes-pohjavedenpuisto/
Helsingin kaupunki, asemakaavoitus | Meri-Rastilan itäosa, asemakaavan muutosehdotus, havainnekuva 21.1.2020:
https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Paatos/2021/Kymp_2021-05-04_Kylk_15_Pk/EA7C9336-4682-C5CA-9635-78EEA6B00000/Liite.pdf
Helsingin kaupunki, kuulemiset | Meri-Rastilan puistot ja täydennysrakentaminen, Pohjavedenpuisto 2018:
https://kerrokantasi.hel.fi/meri-rastila4/6OnD3JodXjGp63YnT2orXE4VuJm6QXB2?headless=false&lang=fi
Faunatica | Vuosaaren alueen lahokaviosammalselvitys vuonna 2020 3.6.2020:
https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/asuminen-ja-ymparisto/ymparistonsuojelu/Raportti-Vuosaari-Lahokaviosammal-2020-06-03.pdf