Vanha Puustellinmetsä

”Vanhassa Puustellinmetsässä luovat tunnelmaa korkeiden havupuiden varjot ja latvusten leikki taivasta vasten” -Annemarje

Vanha Puustellinmetsä sijaitsee Suutarilassa Tapulin urheilupuiston vieressä.  Metsä on ilahduttavan monimuotoinen: havupuiden lisäksi alueelta löytyy myös tiheikköjä ja lehtomaisia kohtia. Mäntyjen ja kuusien lisäksi alueella on  rauduskoivuja ja haapoja. Metsästä löytyy myös runsaasti lahopuita. Lasten ja aikuistenkin mielikuvitusta ruokkivat puiden juurien maanpinnalle kohonneet lonkerot ja monet salaperäiset kolot, joita puitten tyvistä löytyy. Metsässä on myös hienoja mäntyjen muodostamia ”holvistoja”, alueita, joista aluskasvillisuus lähes kokonaan puuttuu. Alueelta löytyy ulkoilureittien lisäksi myös pururata ja voimailuvälineitä.

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ylläpitämän luontotietojärjestelmän mukaan Vanha Puustellinmetsä on linnustolle merkittävä luontoarvokohde. Metsässä esiintyy monipuolisesti kuusimetsien tyyppilintulajistoa ja pesii runsas sekametsän peruslinnusto ja mm. kultarinta, kuusi- ja töyhtötiainen, närhi, nokkavarpunen, kanahaukka ja mahdollisesti pyrstötiainen Lue lisää

Metsässä sijaitsee muistokivi kansalaissodan 1918 punaisten teloituspaikalla. Muistokivi paljastettiin vuonna 2012. Lue lisää

Kulkuyhteyksiä:

  • Bussipysäkit nr 3313 ja 3314 Yläkaskenkuja, nr 3292 ja 3293 Vaskipellontie
  • Juna: Puistolan asema

https://reittiopas.hsl.fi/

Voit avata reittikartan myös tästä.

Teksti ja kuvat: Annemarje Salonen